Ulica Płocka - Modzerowo

  • Zakład Robót Budowlanych i Instalacyjnych Zdzisław Maciejewski

    Firma rozpoczęła działalność 30 lipca 1979 roku pod nazwąZakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych. Specjalizowała sięw wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznychi zewnętrznych,automatyki przemysłowej oraz pomiarówelektrycznych. W 1993 roku działalność została poszerzona o usługiogólnobudowlane. Podyktowane to było brakiem frontu robót a takżechęcią dalszego rozwoju zakładu. Firma zaczęła wykonywać praceremontowe. Większość robót realizowała jako generalny wykonawca. W1997 roku Zakład myśląc o dalszym perspektywicznym rozwoju nabyłdziałkę o pow. 2400 m2 przy ulicy Płockiej 16/18 z…
    ul. Płocka 16/18 Modzerowo
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Płocka,