Desicco Specjalistyczne Usługi Budowlane

Kontakt email, www
Górna 1 zobacz inne firmy z Górna
71-218 Bezrzecze , woj. Zachodniopomorskie

Budownictwo

Usługi budowlane

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Budownictwo
  • Usługi budowlane
  • Materiały budowlane

O nas

Firma Desicco rozpoczęła działalność w roku 2009.Nasza Oferta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w zakresiespecjalistycznych usług budowlanych.Ocenia się, że w Polsce prawie 65% budynków ma więcej niż 70 lat iwymaga aktywnych działań zabezpieczających.Podstawowe problemy techniczne zarządców i gospodarzy obiektówzwiązane są z niesprawnościami izolacji, a wkonsekwencji z nadmiernym zawilgoceniem budynków ilokali.Powszechna termomodernizacja w połaczeniu zniesprawnościami instalacji wentylacyjnej  oraz brakiemwłaściwej eksploatacji lokali spowodowały, że problem zawilgoceniadotyka nawet nowo wznoszonych obiektów.Współczesne tempo budownictwa powoduje pozostawanie w budynkachznacznych ilości wilgoci technologicznej orazwiąże się z występowaniem wielu błędów wykonawczych.W końcowym efekcie pojawia się nam problem zawilgocenia, a wkonsekwencji zagrzybienia obiektów z jego wszystkimi konsekwencjamitechnicznymi i zdrowotnymi.Dla wszystkich prac remontowych i modernizacyjnych prowadzonych nastarej substancji mieszkaniowej elementem kluczowym jestwzmocnienie konstrukcji. Efekt ten można osiągnącza pomocą robót klasycznych i pracochłonnych lubpoprzez zastosowanie nowoczesnych technologii z szerokimzastosowaniem przyjaznych dla środowiska środków oferowanych przeznowoczesną chemię.Dysponujemy kadrą pracowników posiadających wykształcenie orazwiedzę praktyczną i teoretyczną, poświadczoną odpowiednimiuprawnieniami, certyfikatami i dyplomami.Wszystkie prace wykonujemy przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeńi maszyn. Stosowane materiały i technologie pochodzą od producentówprofesjonalnej i sprawdzonej w praktyce chemiibudowlanej, takich jak: Schomburg,Remmers, Deitermann, Sika czyDrizoro.