INSTAL-INVEST

Kontakt email, www
Drohobycka 1
59-220 Legnica , woj. Dolnośląskie
  • tel: 664981137
  • fax: NULL
INSTAL-INVEST zajmuje się kompleksową obsługą i realizacją inwestycji w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, HVAC, przemysłowych oraz mechanicznych.

Oferujemy pełnienie funkcji :

- Inspektora Nadzoru
- Kierownika projektu / kontraktu
- Kierownika budowy;

Budownictwo

Budowa domów

Technologie budowlane

Usługi budowlane

Hale i hangary

Pośrednictwo w budownictwie

Projektowanie i nadzór budowlany

Ekspertyzy i kosztorysy

Specjalizacje:

  • Budownictwo
  • Budowa domów
  • Technologie budowlane
  • Usługi budowlane
  • Hale i hangary
  • Pośrednictwo w budownictwie
  • Projektowanie i nadzór budowlany
  • Ekspertyzy i kosztorysy

O nas

Obszar działania :

- Obiekty przemysłowe
- Obiekty technologiczne
- Obiekty handlowe
- Obiekty magazynowe
- Obiekty użyteczności publicznej
- Obiekty mieszkaniowe
- Obiekty biurowe

Zakres działania :

- Kotłownie
- Węzły cieplne
- Przepompownie ścieków
- Przepompownie ppoż.
- Instalacje procesowe
- Instalacje wentylacji mechanicznej
- Instalacje klimatyzacji
- Instalacje ogrzewania
- Instalacje chłodu
- Instalacje wodociągowe
- Instalacje kanalizacyjne
- Instalacje przeciwpożarowe

- Sieci ciepłownicze magistralne i rozdzielcze
- Sieci kanalizacyjne
- Sieci wodociągowe
- Sieci gazu i biogazu

Kompleksowe kierowanie lub nadzorowanie inwestycji z zakresu sieci i instalacji sanitarnych, HVAC oraz przemysłowych :

- kontrola i optymalizacja kosztów budowy
- rozliczanie zrealizowanych robót / kontraktów
- koordynacja prac projektowych
- opiniowanie projektów
- optymalizacja projektów
- przygotowanie ofert do przetargów publicznych / prywatnych
- kontraktowanie podwykonawców
- koordynowanie podwykonawców
- przygotowanie budżetu budowy
- prowadzenie dokumentacji budowy
- przygotowanie dokumentacji odbiorowej
- przygotowanie dokumentacji dla UDT
- zgłaszanie do odbioru gotowego obiektu budowlanego
- przygotowywanie kosztorysów ofertowych